Principals punts forts del sistemaManipulació i Transport


Les peces més pesades del sistema són les bigues de 5.48 metres de llarg i 55 kg de pes. Totes les altres peces s'han dissenyat amb unes dimensions favorables per a una fàcil manipulació. Aquesta característica permet el transport i muntatge de l'habitacle en zones de difícil accés, com ara patis interiors d'habitatges o àrees on no puguin accedir vehicles de càrrega pesada.

Desmuntable, reutilitzable i ampliable

El sistema es compon de peces unides mitjançant connectors metàl·lics i cargols, que permeten un fàcil encaix i desmuntatge amb tan sols un tornavís elèctric en el lloc on es vulgui ubicar l'habitacle.

Una de les principals avantatges del sistema, permet construir per fases, molt interessant pels marcs polític, econòmic i cultural actuals. Es pot donar el cas que un habitacle per a habitatge tingui una primera fase de 40 m2

                                                                                            

Il·limitada varietat de composicions i formes

                                                                                           

A diferència d'altres sistemes modulars caracteritzats per mòduls prefabricats en fàbrica; nostre sistema permet qualsevol forma i disseny de l'habitacle amb el requisit que en la fase de disseny es respecti la quadrícula de 112 x 112 centímetres.


El sistema ofereix diferents materials i nivells d'acabat de cada peça. Així doncs, donem la possibilitat de triar els acabats interiors i exteriors de l'habitacle. La combinació per peces per tant ens donarà en cada cas una construcció completament diferent tant en preu, forma i acabats, sent per tant un dels sistemes de construcció modular més flexibles fins al moment.


Qualificació de l'habitacle

Pel que fa al marc legal, en el nostre país aquest tipus de construccions són força recents, dins de la legislació hi ha qüestions que han de matisar d'un tracte especial per a cada cas. En els projectes que duem a terme, la primera fase que efectuem és assegurar-nos que en cada cas no hi haurà cap problema amb els organismes oficials de cada municipi o província on anem a instal·lar l'habitacle ja que pot donar-se el cas de tenir alguna cosa diferent un de l' un altre que ens pugui.

En primer lloc, cal definir si volem un bé moble o immoble, depenent d'això ens haurem d'adaptar a la normativa corresponent. Si l'habitacle va ancorat a terra amb fonaments, té presa de llum, proveïment d'aigua pública i altres, la qual hem de considerar com bé immoble, com una casa tradicional, amb lo qual serà necessari una llicència per a la construcció i complir tots els requisits de la Llei d'Ordenació d'Edificis (LOE) i el Codi Tècnic d'Edificació). Ens caldrà per tant llicència d'obres i l'haurem de situar en un sòl urbanitzable.

Si parlem d'una casa ecològica i autosuficient en quan a llum, aigua, calefacció i altres, el tractament legislatiu que regirà l'habitacle serà el que preveuen els Articles 333-335 del Codi Civil. Per tant, queda eximit de gran part de la paperassa anterior, a efectes legals. No obstant això, necessitarem llicència d'ubicació de l'habitacle.

En el cas anterior, l'Ajuntament que correspongui no hauria oposar-se al moment de la instal·lació de l'habitacle, sempre que el terreny de la ubicació estigui qualificat com a urbanitzable. En el cas que decidim que l'habitacle s'estableixi com bé moble però en aquest cas el terreny de la ubicació estigui qualificat com rural, podem trobar una major oposició de l'Ajuntament.


                    
                    


                  

 

Estanquitat

 

Las uniones entre piezas de fachada se han resuelto mediante perfiles de caucho  que garantizan una estanqueidad respecto la lluvia.

Para zonas con condiciones climáticas mas extremas, disponemos de capas adicionales de protección.

 

    
                   

 


EASICUB.html
  http://www.sostenibilitatbcn.cat/
ContacteEASICUB.html
Equip professionalEquip_professional.html
Catàlegs i preusCatalegs_i_preus.html

Sistema

BenvingutsBenvinguts.html